Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Енергоаудит

Що це таке?

Енергетичний аудит (енергоаудит) – комплекс заходів з аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів суб’єктом господарської діяльності та розробка ефективних заходів щодо зниження витрат на їх споживання.

Іншими словами – енергоаудит дозволяє з’ясувати, наскільки ефективно виробниче підприємство або житловий будинок використовує енергоресурси і де сховані можливості для їх економії. Також енергетичний аудит виявляє можливі варіанти рішень щодо підвищення енергоефективності з економічним обґрунтуванням кожного такого рішення.

Тобто, скільки нам потрібно вкласти в конкретний захід, скільки заощадимо і коли окупитися.

З чого зазвичай це складається?

1. Сканування і аналіз.

Дозволяють зрозуміти, що відбувається з ефективністю використання енергоресурсів і дають відповіді на основні питання:

а) Де і з якої причини на об’єкті відбувається неефективна витрата енергії або її невиправдана втрата?

б) Які показники енергетичної ефективності підприємства / будівлі?

в) Який потенціал енергозбереження і підвищення енергоефективності?

Даний аналіз проводиться з використанням спеціальних вимірювальних приладів.

2. Розробка рішень.

На даному етапі розробляються варіанти рішень по оптимізації енерговитрат і підвищення енергоефективності, з урахуванням загальносвітової економічної і технологічної тенденцій. Оцінюється вартість кожного варіанту.

3. План дій.

Розставляє пріоритети по черговості кроків. Аргументує конкретне рішення на предмет економічної доцільності та окупності. Надає ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) по кожному варіанту рішення для пошуку джерела фінансування (для банків, фондів і інших фін. установ).